Diensten

Centrie helpt u verder met…

Nalatenschappen

Een van de weinige zekerheden in het leven is dat het een keer stopt. Hoewel iedereen dit weet wordt er in de praktijk vaak weinig met die kennis gedaan. De meeste mensen hebben wel een beeld bij wat er zou moeten gebeuren na hun overlijden, maar vaak worden niet de stappen gezet om dit ook te realiseren.

Wist u dat samenwoners niet elkaars erfgenaam zijn, tenzij er iets is geregeld in een testament ?

Zeker in “samengestelde gezinnen”, met kinderen uit meerdere relaties, kunt u voor verrassingen komen te staan nadat een van de (stief)ouders overlijdt. Is dat wat u wilt ?

Met u kijk ik naar uw wensen rond overlijden en nalatenschap en waar nodig kunnen zaken op papier worden gezet in bijvoorbeeld een levenstestament, codicil of testament. (Levens)testamenten moeten altijd worden opgesteld door een notaris, maar ik begeleid u om uw wensen duidelijk te krijgen en zorg dat de zaken geregeld worden. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat, wanneer het overlijden plaatsvindt, de nabestaanden weten wat de wensen waren van de overledene, en dat deze wensen ook uitgevoerd kunnen worden. Na het overlijden moet de uitvaart geregeld worden en moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Soms doet eigen familie dat, maar vaak wordt hier ook een externe bij betrokken. Het hele traject van het afwikkelen van een nalatenschap kent veel voetangels en klemmen, waar veel mensen zich niet bewust van zijn. Het heeft juridische, fiscale, financiële, administratieve en praktische aspecten en weinig mensen kunnen het geheel overzien. Ik treed op als executeur, of ik help de in het testament benoemde executeur, en zorg op alle genoemde terreinen voor de afwikkeling van de nalatenschap. Zodat de naasten zich bezig kunnen houden met wat echt belangrijk is.

Op de site van RegisterExecuteur Centrie vindt u meer informatie over deze dienstverlening.

Eenmalig klankbord

Soms gebeuren er dingen in je leven, waardoor je je financiële plaatje opnieuw tegen het licht wilt of moet houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in verband met het (ver)kopen van een huis, stoppen met werken, ontvangen van een erfenis of in/uit een relatie stappen. Allemaal ontwikkelingen met een financiële impact. U vraagt zich af of u de juiste keuze maakt, of hebt gemaakt. Maar het kan ook zijn dat u zich, zonder concrete aanleiding, afvraagt of u de zaken goed geregeld heeft; of u “goed bezig” bent. Zeker wanneer u er alleen voor staat kan ik de rol van kritisch klankbord vervullen. Ik ben niet de financieel adviseur die producten adviseert of verkoopt, maar ik kijk of wat u geregeld heeft aansluit bij uw behoefte. Dit wil lang niet altijd zeggen dat de goedkoopste oplossing voor u de beste is. Afhankelijk van uw vraag kijken we naar de verzekeringen, financieringen, abonnementen, belastingaangifte, inkomsten en uitgaven en al die zaken waar u waarschijnlijk liever niet mee bezig wilt zijn. Uw behoefte is het uitgangspunt. Uitkomst moet zijn dat u de rust en het vertrouwen heeft dat u de zaken goed geregeld heeft.

Doorlopende ondersteuning bij de “thuis-administratie”

Onder de “thuis-administratie” versta ik alle administratie die u als particulier te voeren heeft. Veel gaat tegenwoordig digitaal, maar dat is tegelijk een probleem door degenen die daar minder goed in thuis zijn. Het betreft de (digitale) correspondentie over bankzaken, verzekeringen, abonnementen, belastingen enzovoorts. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u die administratie uit handen wilt geven, bijvoorbeeld omdat u het niet meer overziet of omdat u er geen tijd voor heeft of omdat u uw tijd liever aan andere, leukere, dingen besteed. Wanneer u zelf goed in staat bent om beslissingen te nemen, maar de administratie graag uit handen geeft, kan ik dit voor u verzorgen. Wanneer u wilt kan ik ook op basis van een volmacht zaken voor u regelen. Het traject begint meestal met een eenmalige stap om de bestaande situatie te inventariseren en waar nodig te organiseren, zodat u en ik overzicht hebben. Vervolgens is er, afhankelijk van de situatie, wekelijks of maandelijks contact om lopende zaken te bespreken en/of af te handelen. Ook het verzorgen van de belastingaangifte kan onderdeel zijn van de dienstverlening. Mijn missie is om u inzicht en overzicht te geven en vervolgens het vertrouwen dat uw administratie op orde is en blijft, zodat u datgene kunt doen wat u eigenlijk veel liever doet.

Werkwijze, tarieven en voorwaarden

De start is meestal een vrijblijvend kennismakingsgesprek om van beide kanten te kijken wat ik voor u kan betekenen en of er een basis van vertrouwen is.

De werkzaamheden worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst, zodat over en weer duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten.

In deze overeenkomst wordt ook de prijs afgesproken. Afhankelijk van de werkzaamheden zal het een vast bedrag voor de opdracht zijn, een vast bedrag per maand of een uurtarief. In principe wordt maandelijks gefactureerd en de betaaltermijn is 14 dagen.

Mijn uurtarief bedraagt € 130,– inclusief BTW, exclusief reiskosten (€ 0, 25 cent per kilomter) en externe kosten (door derden in rekening gebracht).

Op de dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden en de Privicyverklaring van Stichting RegisterExecuteurs van toepassing, met dien verstande dat de daarin genoemde dienstverlening ook betrekking kan hebben op de dienstverlening zoals vermeld onder “eenmalig klankbord” en “doorlopende ondersteuning bij thuis administratie”.